Søg Institution
Søgning på by
Inst.navn / Forvaltning.:
I regi af.: Kommune
Afdeling.: Modtagelsen - Nordvang
Adresse.: Roberts Holms vej 5
Postnr.: 8700
Bynavn.: Horsens
Email.: tob@horsens.dk
Telefon.: 76294407
Afdelingsleder.: Helle Precht
Afdelingsleder email.: buhp@horsens.dk
Afdelingsleder telefon nr..: 76294409
Hjemmesideadd.: www.horsenskom.dk
   
1. Praktikvejleder
Navn.: Elsebeth Lundorff
Adresse.: Robert Holms Vej 5, 8700 Horsens
Afdeling.: Modtagelsen
Email.: el@horsens.dk
Direkte tlf./mobil.: 76294470
Uddannelse.: Socialrådgiver
Uddannelsesår..:
Har tidligere haft praktikant.: Ja
Hvornår.: 2014
Gennemført praktikvejl.uddannelsen.: Ja
   
2. Praktikvejleder
Navn.: Gunhild Knudsen
Adresse.: Robert Holms Vej 5, 8700 Horsens
Afdeling.: Modtagelsen
Email.: bugk@horsens.dk
Direkte tlf./mobil.: 76294469
Uddannelse.: Socialrådgiver
Uddannelsesår..:
Har tidligere haft praktikant.: Ja
Hvornår.: 2014
Gennemført praktikvejl.uddannelsen.: Ja
Hvilke arbejdsopgaver udføres i institution / afdelingen
Oplæring i EDB,brug af kalender, SBSYS sags-journalskrivning. Indblik i Modtagelsens kerneopgaver. Lovgivning på børneområdet. Tilegne sig viden om,hvor borgerne også kan henvende sig/henvises til med konkrete spørgsmål/problemstillinger.
Hvilke sagsområder arbejdes der med i institutionen /afdelingen
Vi arbejder efter lovgivningens råd og vejledning iflg. Servicelovens § 11. Alle underretninger behandles af Modtagelsen samt ligeledes afklaring af evt. støttebehov herunder også målgruppeafklaringer ift. kapitel 11 i Serviceloven. Derudover Servicelovens § 41 og § 42 ang. merudgifter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Samarbejde med bl.a. politi, skoler og institutioner m.m. som konsulentfunktion. Akut sagsarbejde, herunder anbringelser. Koordinerende rådgivningsfunktion ift. Krisecenter for voldsramte kvinder med børn. Opsøgende funktioner ift. tilbud i kommunen.
Hvilken målgruppe arbejdes der i forhold til

Målgruppen er alle familier med børn i aldersgruppen 0 - 18 år samt gravide med behov for støtte.
Hvilke(n) metode(r) anvendes i arbejdet ?

Netværksmøder
Familierådslagning
Relevant teoretisk viden ift. målgruppeafklaring ift. risikofaktorer/ressourcer
Hvad er formålet med det sociale arbejde som, udføres i institutionen / afdelingen ?

Vurdering af, hvornår der reelt er tale om et særligt støttebehov, der kræver udfærdigelse af en børnefaglig undersøgelse jfr. LSS § 50 m.v.

Hjælp til selvhjælp til familierne i form af kortere forløb, hvor familierne opnår redskaber til bedre at klare egne problemstillinger.
Samarbejdspartnere internt
Børnerådgivningen
Ungerådgivningen
Specialrådgivningen
Familiebehandlere
Ungevejledere
Jobcentre osv.
Samarbejdspartnere eksternt

Skoler og institutioner
Sygehuse / Psykiatrien / Læger
Frivillige organisationer
Borgere
M.fl.
Praktikantens muligheder for brugerkontakt

Daglig kontakt med borgere
Praktikantens muligheder for klientsamtaler
Kan ikke undgåes, og vil hurtigt blive en realitet.
Praktikantens muligheder for selvstændigt arbejde
Der forventes stor selvstændighed og selvstændigt arbejde ligges der op til fra begyndelsen.
Praktikantens muligheder for øvelse i skriftlig formidling
Skriftlig formidling kræves fra starten og er en vigtig forudsætning
Kan institutionen modtage studerende med handicap
Det kræves, at man selvstændigt kan tage på hjemmebesøg, politiafhøringer m.m. ude af huset.
Den studerendes ugentlige arbejdstid i en 37 timers arbejdsuge
Ugentlig arbejdstid er 37 timer med fleksibiliteten til også at kunne blive længere ved behov.
Mødetid mandag - onsdag fra 8:00 - 15:30, torsdag fra 8:00 - 17:00 og fredag fra 8:00 - 13:30

Er den studerende omfattet af flextid ?

Ja, men det forventes dog, at den studerende møder som ovenstående og kun har mulighed for at flex´e, såfremt behovet for at blive efter arbejdstid opstår.